Publikováno Napsat komentář

Eluce

nesmí být zaměňována s Elutriací.

V analytické a organické chemie, eluce je proces extrakce jednoho materiálu od druhého mytí s rozpouštědlem; stejně jako v mytí vloženého iontoměničových pryskyřic odstranit zachycené ionty.

, Chromatografie na sloupec

V kapalinové chromatografie experimentovat, například, analytu je obecně adsorbovaná, nebo „mez“, adsorbent v kapalinová chromatografie na sloupci. Adsorbent, pevná fáze (stacionární fáze), je prášek, který je potažen na pevném nosiči. Na základě složení adsorbentu může mít různé afinity k „držení“ na jiných molekulách—tvořících tenký film na povrchu jeho částic. Eluce pak je proces odstraňování analytů z adsorbentu spuštěním rozpouštědla, nazývaného „eluent“, kolem komplexu adsorbentu/analytu. Protože molekuly rozpouštědla „eluují“ nebo putují dolů kolonou chromatografie, mohou buď projít komplexem adsorbent/analyt, nebo mohou analytu přemístit vazbou na adsorbent na jeho místě. Poté, co molekuly rozpouštědla vytlačí analyt, může být analyt proveden z kolony pro analýzu. To je důvod, proč jako mobilní fáze prochází z kolony, obvykle proudí do detektoru nebo se shromažďuje pro kompoziční analýzu.

předpovídání a řízení pořadí eluce je klíčovým aspektem sloupcových chromatografických metod.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.