Publikováno Napsat komentář

Jílové minerály, vznik a přeměny v horninách a půdách

Tři mechanismy pro jíl minerální formace (dědictví, neoformation, a transformace), pracující ve třech geologických prostředích (zvětrávání, sedimentární, a diagenetický-hydrotermální) výnos devět možností pro die původu jílových minerálů v přírodě. Několik z těchto možností je diskutováno z hlediska horninového cyklu. Mineralogie jílů neoformovaných v prostředí zvětrávání je funkcí chemie roztoků, s nejvíce zředěnými roztoky podporujícími tvorbu nejméně rozpustných jílů. Po erozi a transportu mohou být tyto jíly uloženy na dně oceánu v laterálním pořadí, které závisí na velikosti vloček. Jíly podléhají malé reakci v oceánu, s výjimkou iontové výměny a neoformace smektitu; proto, většina jílů nalezených na dně oceánu je zděděna od sousedních kontinentů. Na pohřeb a vytápění, nicméně, dioctahedral smektit reaguje v diagenetický prostředí na výnos smíšené vrstvy illit-smektit, a konečně illit. S vzestupem a zvětráváním začíná cyklus znovu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.