Publikováno Napsat komentář

správně velká písmena vašich titulů

všechna slova vašeho titulu, s výjimkou spojek a předložek, by měla být velká. Je zřejmé, že kapitalizujete první slovo svého titulu, i když je zahrnuto v jedné z těchto výjimek. Delší předložky, jako „kolem“, mohou být také velkými písmeny.

Pokud máte potíže, prohlédnout nedávno nahrál články, aby získali představu o tom, co dělají ostatní. Pokud jste přilepená na tom, zda chcete velké slovo, zeptejte se sami sebe, jestli je to jedna ze dvou výše uvedených výjimek. Pokud tomu tak není, vydělávejte to!

nepoužívejte velká písmena: a, an, the, in, at, to atd.

velká jména, slovesa, zájmena, přivlastňovací zájmena, příslovce atd. To znamená, že byste měli v názvu kapitalizovat „své“.

některé příklady:

  • venčení psa
  • do lesa
  • výroba mobilů ze šrotu
  • kolik je hodin?
  • Cestovat Po celém Světě

redakce nebude odmítnout článek, pokud jste vydělávat každý slovo, kromě spojky. Pokud však máte slova, která nejsou velkými písmeny a nespadají do žádné kategorie výjimek, je tu problém. Prosím, buďte svědomití o vaší kapitalizaci!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.