Publikováno Napsat komentář

Verizon Mobilní Věže Nájemní Smlouva | 7 Tipů, jak Zvýšit Nájem

Hodnotu Vašeho Verizon Mobilní Věže Nájemní Smlouvy

S čepici na trhu ve výši přes 133 miliard Verizon Wireless (NYSE: VZ) je 800 liber gorila! Nicméně nebojte se! Finanční síla společnosti Verizon vám může prospět jako nájemce v hodnotě úvěru, který je připraven vám zaplatit nájem. Smlouva o pronájmu věže Verizon cell tower obvykle platí pronajímatelům některé z nejvyšších nájmů v oboru!

Verizon Wireless je velmi stabilní bezdrátový Poskytovatel s nízkým rizikem odstranění jejich buněčných věží v blízké budoucnosti. Podle mobile evaluator RootMetrics, Verizon Wireless udržuje nejlepší mobilní sítě dopravce pro celkovou kvalitu ve Spojených státech.

je skvělé, že Verizon chce být vaším nájemcem. Přesto je důležité, aby nebyly využity při jednání s 800 libra gorila, která je Verizon.

realitní zástupci společnosti Verizon jsou odborníky na leasing mobilních věží. Jejich cílem je zajistit nejnižší nájemné s nejvýhodnějšími podmínkami pronájmu pro Verizon. Jejich cílem není dát více peněz do kapsy nebo získat lepší podmínky.

V duchu David vs. Goliáš, chceme se s vámi podělit o několik tipů na to, leasing na Verizon:

Verizon mobilní věže pronájem

Zachytit Pronájmu S Verizon Rozšíření Stopy

Verizon Wireless je vždy rozšiřuje jejich stopu. Verizon je také jedním z mála amerických dopravců, kteří aktivně instalují generátory buněčných věží mimo oblast pronájmu. Tato akce je reakcí na federální legislativu vyžadující generátory buněčných věží na všech místech v reakci na hurikán Katrina. Podle FCC, když hurikán Katrina udeřil, vyřadil v roce 2005 1000 mobilních míst v New Orleans. Když v roce 2012 zasáhla východní Spojené státy superbouře Sandy, zhruba 25% bezdrátových sítí v této oblasti bylo offline.

Generátor projekty stranou, Verizon se aktivně rozšiřuje své stopy v plánech prezentovány pronajímatelé, zejména střechy. Často přezkoumáváme plány a výkresy Verizon pro jejich střešní instalace s anténami instalovanými na střeše nebo fasádě budovy. Jejich agent pro akvizici stránek představuje plány vyžadující „souhlas pronajímatele“, po přezkoumání plánů je však jasné, že se jedná o expanzi.

nezapomeňte, že zástupce společnosti Verizon nebude vždy pravdivý nebo přímočarý s projektem společnosti Verizon. Mohou vědět, že se rozšiřují mimo stopu svého klienta, je však na vás, abyste je chytili. Někdy přezkoumáme plány a zjistíme, že nájemce porušuje nájem více než deset let! V takové situaci dluží našim klientům, pronajímateli, zpětné nájemné a budoucí nájemné, aby vyřešili porušení.

„důvěřuj, ale prověřuj“ – Ronald Reagan

Vždy máte nějaké mobilní věže nebo mobilní stránky plány přezkoumány buňka věž leasingu expert. Nechte plány přezkoumat best in the nation, Nick G. Foster. Plány na upgrade Verizon vám nabízí časově citlivou příležitost. Můžete znovu sjednat obchodní podmínky, zvýšit nájemné za pronájem mobilní věže a požadovat jednorázové platby.

Pokud Verizon rozšíří svou nájemní plochu, vyplatí se vám více nájemného, ale o kolik více?

zaměřte se na současnou ekonomiku pronájmu, nenechte se rozptylovat

často se Verizon nebo jejich zástupci pokusí vyjednat nízkou nájemní sazbu s příslibem pronajímateli, že v budoucnu budou možnosti kolokace.

toto je pravděpodobně trubkový sen.

nájemce se snaží přimět vás, abyste se dnes vzdali dolarů a doufali, že v budoucnu budou ještě větší dolary. Realita je taková, že tyto příležitosti ke společnému umístění se zřídka – pokud vůbec-stanou.

největší americký majitel buněčné věže, Crown Castle, má více než 40 000 buněčných věží. Na těchto 40 000 mobilních věžích mají průměr 2,2 nájemníků na věž. Největší majitel buněčné věže ve Spojených státech sotva visí se dvěma nájemci na věž. Jaká je pravděpodobnost, že vaše mobilní věž získá jiného nájemce? Nikdy se to nemusí stát-zaměřte se tedy na ekonomiku, kterou můžete dnes zajistit!

v průběhu let jsme zkontrolovali tisíce pronájmů buněčných věží a většina buněčných věží, které vidíme, má na věži jednoho nájemce. I když je věž v provozu desítky let. Když se nájemník v posledních třiceti letech na věži spoluvytvářel, proč by najednou chtěl skočit na věži teď? Musíme mít na paměti historii věže, když se snažíme předpovídat budoucnost.

ujistěte se, že se nebudete rozptylovat budoucími sliby. Zaměřte se na ekonomiku pronájmu cell tower, která je před vámi, ekonomiku, kterou můžete dnes zachytit.

jaký je nájem, který vám navrhují zaplatit? Jaký je navrhovaný eskalátor pronájmu? Jak dlouho je celá smlouva o pronájmu cell tower? To vše ovlivňuje pronájem mobilní věže první den. Diskuse týkající se navrhovaného podílu příjmů na budoucím nájemci, může být hezké mít, ale výsledky nemusí nikdy přijít.

Požadovat jednorázový Poplatek pro TEBE

je důležité si uvědomit, že když podepíšete buňka věž leasingu, nájemné obvykle nezačne, dokud se postavit na buňku věž.

a co výdaje, které jste nashromáždili při vyjednávání o pronájmu mobilní věže?

nikdo nemá rád zahájení obchodní dohody v červené barvě. Požadovat, aby vám Verizon zaplatil jednorázový poplatek do třiceti dnů od podpisu. Toto je běžný požadavek v průmyslu buněčných věží a Verizon pravděpodobně vyhoví vaší žádosti.

kolik peněz byste měli požádat? To je místo, kde má mobilní věž pronájem expert, abyste věděli, jak vysoko, aby se zasadila to přijde!

Expert Řešit Verizon 36 Ustanovení Smlouvy

Verizon má nejrozvláčnější nájemní smlouvy všech hlavních amerických leteckých dopravců. Nedoporučujeme vám, abyste se pokusili tuto dohodu řešit sami, protože pronájem mobilní věže Verizon byl pečlivě vytvořen jejich právníky. Cílem dohody je samozřejmě zajistit nejlepší práva pro Verizon. Smlouva o pronájmu věže Verizon cell tower hledá nejlepší zájem společnosti Verizon – ne váš. Pronájem Verizon cell tower obvykle zahrnuje přibližně třicet šest ustanovení.

zde je příklad ustanovení o pronájmu, které je třeba okamžitě řešit:

roční ukončení. Bez ohledu na cokoliv v rozporu obsažené v tomto dokumentu, pokud NÁJEMCE není v prodlení podle této smlouvy za platné oznámení a léčit doby, NÁJEMCE má právo ukončit tuto Smlouvu na roční výročí Zahájení za předpokladu, že tři (3) měsíce před je dána výpověď PRONAJÍMATELE.

zde je další klauzule, která vás nutí zavrtět hlavou. Chtějí, abyste se zavázali k podmínkám dohody po dobu 25 let, nicméně Verizon want má možnost ukončit smlouvu podle libosti v každém roce, který chtějí. Zní to spravedlivě a rozumně?

doporučujeme zapojit odborníky na pronájem cell tower, jako jsou Airwave Advisors, abyste zajistili ochranu vašich zájmů. Vyrovnejte podmínky a přineste znalosti a odborné znalosti ke stolu, abyste pro vás zajistili nejlepší řešení!

vždy řekněte Ne právu na první odmítnutí

jedním z pozoruhodných ustanovení o pronájmu, které by mělo být okamžitě odstraněno, je „právo na první odmítnutí“. Obvykle zní takto:

právo prvního odmítnutí. Pokud se PRONAJÍMATEL rozhodne, v průběhu semestru (i) prodávat nebo jinak převádět všechny nebo jakoukoliv část Majetku, ať už samostatně nebo jako součást většího pozemku, který Majetek je součástí, nebo (ii) udělit třetí osobě z věcného břemene nebo jiného právního nástroje zájem a že část Budovy a/nebo Majetku obsazené nájemníkem, nebo větší část, pro účely provozování a údržbu komunikačních zařízení nebo jeho řízení, s nebo bez zadání této Dohody, aby tato třetí strana, NÁJEMCE má předkupní právo, aby splňoval všechny bona fide nabídka prodeje nebo převodu za stejných podmínek takové nabídky. Pokud NÁJEMCE nesplní jako bona fide nabídku ve lhůtě třiceti (30) dnů po písemném oznámení této směrnice od PRONAJÍMATELE, PRONAJÍMATEL může prodat nebo poskytnutí věcného břemene či zájem o Nemovitosti nebo jejich část na třetí osobu v souladu s podmínkami těchto třetích stran nabízejí. Pro účely tohoto Odstavce jakýkoli převod, dědictví nebo vymyslet PRONAJÍMATELE je zájem na Majetku v důsledku smrti PRONAJÍMATELE, zda se tím bude nebo dědění ze zákona, nebo jakéhokoliv dopravního prostředku se PRONAJÍMATEL je členové rodiny přímé přepravy nebo přepravu do věřit ve prospěch rodinných příslušníků nesmí být považována za prodej Majetku, pro který NÁJEMCE má právo prvního odmítnutí.

Pokud byste někdy chtěli prodat svůj pronájem cell tower za paušální platbu, toto ustanovení naprosto zničí vaše šance na získání nejvyšší nabídky na trhu.

proč je právo na první odmítnutí tak špatné?

mnoho potenciálních kupců pronájmu cell tower prostě nebude trávit čas, aby vám přinesl konkurenční nabídku. S právem prvního odmítnutí ustanovení vědí, že Verizon může koupit pronájem a ukrást jejich obchod.

v důsledku toho vám právo na první odmítnutí odebere možnost proniknout na konkurenční trh. Toto špatné ustanovení zaručuje, že nebudete dostávat největší a nejkonkurenceschopnější nabídky s výkupem pronájmu cell tower.

Pokud jste ochotni žít s rezervou, často pronajímatelé vyjednávají vyšší sazby za pronájem věže Verizon cell tower.

nikdy nesouhlasí s dalšími rozšířeními jazyk

v šabloně pronájmu společnosti Verizon kolem sekce 6 se snaží propašovat do klauzule“ gotcha“. Jazyk obvykle čte, že na konci konečného prodloužení, pokud nájem nebyl ukončen, než to pokračuje po dobu dalších 25 let. Zde je…

Další rozšíření. Pokud na konci čtvrtého (4.) pět (5) let rozšíření horizontu tato Smlouva nebyla vypovězena kteroukoli Stranou tím, že na další písemné oznámení o záměru ukončit to nejméně tři (3) měsíců před koncem tohoto období, tato Dohoda zůstane v platnosti i při stejné smlouvy, termíny a podmínky pro další období pěti (5) let a po dobu pěti (5) rok poté, dokud nebude vypovězena kteroukoli Stranou tím, že na další písemné oznámení o svém záměru tak ukončit alespoň tří (3) měsíců před koncem tohoto období.

toto ustanovení je směšné a musí být zrušeno v celém rozsahu. Uvádí to 25 let od této chvíle, pokud jste v kalendáři neoznačili ukončení této smlouvy, automaticky se obnoví na další 25 let. Jaké záludné “ mám tě!“klauzule, která se snaží odstranit schopnost pronajímatele znovu sjednat vyšší nájem při vypršení nájemní smlouvy.

Mám tě!

Verizon sází na to, že za 25 let nebudete mít v kalendáři datum vypršení platnosti pronájmu. Což neuděláš. Sázejí také na to, že pokud nemovitost změní majitele, nebude mít nový majitel nemovitosti v kalendáři datum vypršení platnosti nájmu. Tak jako tak Verizon vyhraje.

nenechte Verizon Wireless vytáhnout rychlý jeden na vás! Pokud se tento jazyk dostane do pronájmu cell tower, odstraníte svou schopnost vyjednat vyšší nájemné při vypršení pronájmu.

Vždy Zvážit Přestavbu & Dočasné Přemístění

Většina Verizon nájemní smlouvy jsou dvacet až třicet let v délce. Co když potřebujete přestavět nemovitost nebo znovu střechu budovy? Vždy se ujistěte, že plánujete do budoucna.

měli jsme jeden web pracoval na tom, kde náš klient musel znovu střechu své budovy. Verizon chtěl $ 55,000. 00 je dočasně přesunout, aby majitel nemovitosti mohl znovu střechu!

nedovolte, aby vás nájemce mobilního webu držel jako rukojmí! Ujistěte se, že jste chráněni jazykem, který plánuje přizpůsobit vaši budoucnost.

závěr

nezapomeňte, že Verizon a profesionálové, které najímají, nehledají váš nejlepší zájem.

Airwave Advisors vám může pomoci zajistit nejvyšší nájemné s nejvýhodnějšími podmínkami pronájmu při pronájmu s 800 libra gorila. Verizon najímá odborníky, aby jim zajistili nejlepší podmínky,že?

Máte otázku pronájmu buněčné věže?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.