Udgivet i Skriv en kommentar

Anmeldelseen gennemgang af Learning Disability Evaluation Scale (LDES)

Learning Disability Evaluation Scale (ldes; McCarney, 1996) blev udviklet til undervisere til at identificere studerende med indlæringsvanskeligheder ved hjælp af observationer. Formålet med værktøjet er at give information, der bidrager til den uddannelsesmæssige diagnose af indlæringsvanskeligheder. Instrumentet består af 88 genstande arrangeret på syv underskalaer baseret på den føderale regerings definition af indlæringsvanskeligheder (US Office of Education, 1968). “Specifik indlæringsvanskelighed” (McCarney, 1996, s. 9) henviser til en lidelse i en eller flere af de grundlæggende psykologiske processer til forståelse eller brug af sprog manifesteret i vanskelig præstation i at lytte, tænke, tale, læse, skrive, stave eller lave matematiske beregninger. Udtrykket inkluderer tilstande som perceptuelle handicap, hjerneskade, minimal hjernefunktion, dysleksi og udviklingsmæssig afasi. Børn, der har indlæringsproblemer som følge af syns -, høre-eller motoriske handicap, mental retardering, følelsesmæssig forstyrrelse eller miljømæssige, kulturelle eller økonomiske ulemper, er ikke inkluderet. Denne gennemgang er et forsøg på at beskrive lde ‘ ernes styrker og svagheder.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.