Udgivet i Skriv en kommentar

Eluering

ikke at forveksle med Elutriering.i analytisk og organisk kemi er eluering processen med at ekstrahere et materiale fra et andet ved vask med et opløsningsmiddel; som ved vask af belastede ionbytterharpikser for at fjerne indfangede ioner.

Kromatografikolonne

i et væskekromatografieksperiment er for eksempel en analyt generelt adsorberet eller “bundet til” et adsorbent i en væskekromatografikolonne. Adsorbenten, en fast fase (stationær fase), er et pulver, der er belagt på en fast understøtning. Baseret på et Adsorbents sammensætning kan det have varierende affiniteter til at “holde” fast på andre molekyler—danner en tynd film på overfladen af dets partikler. Eluering er derefter processen med at fjerne analytter fra adsorbenten ved at køre et opløsningsmiddel, kaldet et “eluent”, forbi adsorbent/analyt-komplekset. Når opløsningsmiddelmolekylerne” eluerer ” eller bevæger sig ned gennem kromatografikolonnen, kan de enten passere adsorbenten/analytkomplekset, eller de kan fortrænge analytten ved at binde til adsorbenten i stedet. Efter at opløsningsmiddelmolekylerne fortrænger analytten, kan analytten udføres af søjlen til analyse. Dette er grunden til, at når den mobile fase passerer ud af søjlen, strømmer den typisk ind i en detektor eller indsamles til kompositionsanalyse.

forudsigelse og styring af elueringsrækkefølgen er et nøgleaspekt af kolonnekromatografiske metoder.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.