Julkaistu Jätä kommentti

Skip to Main Content – Keyboard Accessible

(a) Consolidation. Jos unionin tuomioistuimessa vireillä olevaan kanteeseen liittyy yhteinen lain tai tosiseikkojen kysymys, unionin tuomioistuin voi:

(1) liittyä kuulemista tai oikeudenkäyntiä varten johonkin tai kaikkiin kanteessa käsiteltäviin seikkoihin,

(2) yhdistää kanteet tai

(3) antaa muita määräyksiä tarpeettomien kustannusten tai viivästysten välttämiseksi.

(b) erilliset kokeet. Mukavuussyistä, ennakkoluulojen välttämiseksi, tai nopeuttaa ja säästää, tuomioistuin voi määrätä erillinen oikeudenkäynti yksi tai useampi erillinen kysymyksiä, vaateita, crossclaims, counterclaims, tai kolmannen osapuolen vaateita. Kun tuomioistuin määrää erillisen oikeudenkäynnin, sen on säilytettävä kaikki liittovaltion oikeus valamiesoikeudenkäyntiin.

muistiinpanot

(muutettu helmik. 28, 1966, eff. Heinäkuuta 1966; 1. 30, 2007, eff. Joulu 1, 2007.)

Notes of Advisory Committee on Rules—1937

Subdivision (a) is based on U. S. C., Title 28, §734 (Orders to save costs; samansuuntaisten syiden konsolidointi), mutta siltä osin kuin ohjesääntö eroaa tästä säännöstä, sitä muutetaan.

konsolidointia koskevat vastaavat säädökset KS.Ark.Kaivaa.Heti. (Crawford & Moses, 1921) §1081; Kalif.Koodi Civ.Proc. (Deering, 1937) §1048; N. M. Stat.Ann. (Courtright, 1929) §105-828; N. Y. C. P. A. (1937) §96, 96a ja 97; American Judicature Society, Bulletin XIV (1919) 26 artikla.

erorahan tai erilliskokeiden osalta katso Kalif.Koodi Civ.Proc. (Deering, 1937) §1048; N. Y. C. P. A. (1937) §96; American Judicature Society, Bulletin XIV (1919) Art. 3 artiklan 2 kohta ja 10 artiklan 10 kohta. KS.myös Oikeudenmukaisuussäännön 29 (puolustukset—miten esitetty) kolmas virke, jossa säädetään harkinnanvaraisesta erillisestä käsittelystä ja käsittelystä ennen oikeudenkäyntiä, jossa on kyse puolustautumisperusteista tai niiden hylkäämisestä, ja KS. myös tämän työjärjestyksen 12 artiklan d alakohta, joka koskee puolustautumisperusteiden ja vastaväitteiden alustavaa käsittelyä.

erillisten tuomioiden kirjaamisen osalta ks.54 artiklan b kohta(tuomio eri vaiheissa).

Advisory Committee on Rules—1966-muutos

tietyissä kanteissa Amiraliteetin erillisoikeudenkäynnissä vastuu-ja vahingonkorvauskysymysten (tai muun kuin vahingonkorvausvastuun laajuuden, kuten pelastustoimen ja yleisen keskiarvon) oikeudenkäyntiä varten on edistänyt tutkimusmatkailua ja taloudellisuutta, erityisesti koska amiraliteettiasioissa on lakisääteinen muutoksenhakuoikeus (joka luonnollisesti säilyy näillä säännöillä). Vaikka asioiden erottelua oikeudenkäyntiä varten ei pidä määrätä rutiininomaisesti, on tärkeää, että sitä edistetään siellä, missä kokemus on osoittanut arvonsa. Vrt. Weinstein, Rutinary Bifurkation of huolimattomuus oikeudenkäynnit, 14 Vand.L. Rev. 831 (1961).

tapauksissa (mukaan lukien jotkin Amiraliteetin ja merenkulun lainkäyttövaltaan kuuluvat tapaukset), joissa osapuolilla on perustuslaillinen tai lakisääteinen oikeus valamiehistön oikeudenkäyntiin, asioiden erottaminen voi aiheuttaa ongelmia. KS.esim. United Air Lines, Inc. v. Wiener, 286 F. 2D 302 (9. 1961). Näin ollen 42 artiklan ehdotetussa muutoksessa toistetaan 38 artiklan toimeksianto, joka koskee valamiehistön oikeudenkäyntioikeuden säilyttämistä.

valiokunta toteaa työjärjestyksestä—vuoden 2007 muutos

työjärjestyksen 42 artiklan kieltä on muutettu osana Siviilisääntöjen yleistä uudistamista, jotta ne olisivat helpommin ymmärrettäviä ja jotta tyyli ja terminologia olisivat yhdenmukaisia kaikissa säännöissä. Muutokset on tarkoitettu vain tyylillisiksi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.