Posted on Leave a comment

Kofi Annan

Kofi Annan, zevende secretaris-generaal van de Verenigde Naties

Kofi Atta Annan (8 April 1938 – 18 augustus 2018) was een Ghanees diplomaat.secretaris-generaal van de Verenigde Naties van 1 januari 1997 tot 31 december 2006. In zijn rol als secretaris-generaal was Annan een vaste stem voor de mensenrechten en de rechtsstaat.

Annan speelde een belangrijke rol bij de invoering van specifieke ontwikkelingsdoelstellingen in 2000, bekend als de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling. Alle lidstaten van de VN hebben zich ertoe verbonden de doelstellingen tegen het jaar 2015 te verwezenlijken. Daarnaast heeft Annan hard gewerkt aan het versterken van de band tussen het VN-systeem en de vele internationale niet-gouvernementele organisaties (ngo ‘ s) die zijn aangesloten bij de VN. Hij erkent dat deze organisaties en het maatschappelijk middenveld in het algemeen positieve veranderingen teweegbrengen in het leven van mensen in ontwikkelingslanden. Hij erkende ook dat deze NGO ‘ s de ogen en oren zijn van de VN in het veld.op 1 januari 2007 werd Annan opgevolgd door de Zuid-Koreaanse diplomaat Ban Ki-moon.Kofi Annan (IPA: /Kofi ænən/) werd geboren als zoon van Victoria en Henry Reginald Annan in de Kofandros sectie van Kumasi, Ghana. Hij is een tweeling, een gebeurtenis die wordt beschouwd als bijzonder in de Ghanese cultuur. Zijn tweelingzus, Efua Atta, overleed in 1991. Ze deelt zijn tweede naam, Atta, wat in Fante “tweeling” betekent.”Zoals met de meeste Akan namen, zijn voornaam geeft de dag van de week dat hij werd geboren. De naam Kofi verwijst naar een jongen geboren op een vrijdag. De naam Annan kan erop wijzen dat een kind het vierde in de familie was. Maar in Kofi ‘ s familie werd het een familienaam op een bepaald moment in het verleden. Kofi erfde de naam van zijn ouders. Annan ‘ s achternaam wordt vaak verkeerd uitgesproken als /ənə / of /ənə/. Annan werd gevraagd hoe hij zijn naam moest uitspreken tijdens een interview op de nationale publieke Radio kort na het aantreden als secretaris-generaal. Hij legde uit dat de juiste uitspraak rijmt met “kanon”; dus, /ænən/.Annan ’s familie maakte deel uit van Ghana’ s elite. Zijn beide grootvaders en zijn oom waren stamhoofden. Zijn vader was half Asante en half Fante. Zijn moeder was Fante. Annan ‘ s vader werkte voor een lange periode als een export manager voor de Lever Brothers cocoa company.Annan was getrouwd met Nane Maria Annan, een Zweedse jurist en kunstenaar, de halfnicht van Raoul Wallenberg. Hij heeft twee kinderen, Kojo en Ama, uit zijn vorige huwelijk met een Nigeriaanse vrouw, Titi Alakija. Annan en Titi zijn eind jaren zeventig gescheiden. Nane Annan heeft ook een kind, Nina Cronstedt de Groot, uit een vorig huwelijk.van 1954 tot 1957 bezocht Annan de elite Mfantsipim School, een methodistische kostschool in Cape Coast, opgericht in de jaren 1870. Annan heeft gezegd dat de school hem leerde “dat overal lijden mensen overal aangaat. In 1957, het jaar dat Annan afstudeerde aan Mfantsipim, werd Ghana de eerste Britse kolonie in Afrika bezuiden de Sahara die onafhankelijk werd.in 1958 begon Annan een studie economie aan het Kumasi College of Science and Technology, nu de Kwame Nkrumah University of Science and Technology of Ghana. Hij ontving een Ford Foundation grant, waardoor hij zijn undergraduate studies aan Macalester College in Saint Paul, Minnesota, Verenigde Staten, in 1961 te voltooien. Annan studeerde daarna aan het Institut universitaire des hautes études internationales IUHEI in Genève, Zwitserland, van 1961-1962. Later studeerde hij aan het Massachusetts Institute of Technology Sloan School of Management (1971-1972) Sloan Fellows programma en behaalde een master of science graad.

Annan spreekt vloeiend Engels, Frans, Kru, andere dialecten van Akan-talen en andere Afrikaanse talen.in 1962 begon Annan te werken als begrotingsfunctionaris voor de Wereldgezondheidsorganisatie, een Agentschap van de Verenigde Naties. Van 1974 tot 1976 was hij directeur toerisme in Ghana. Later werkte hij bij de Economische Commissie voor Afrika, de VN-Noodmacht en de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor vluchtelingen. Annan werkte vervolgens als adjunct-secretaris-generaal van de VN in drie opeenvolgende functies: human resources management en veiligheidscoördinator, van 1987 tot 1990; programmaplanning, begroting en financiën, en controller, van 1990 tot 1992; en vredesoperaties, van maart 1993 tot februari 1994.Annan was tot oktober 1995 benoemd tot speciale vertegenwoordiger van de secretaris-generaal in het voormalige Joegoslavië en diende gedurende vijf maanden in die hoedanigheid, alvorens in April 1996 weer in functie te treden als ondersecretaris-generaal.

Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties

Wist u dat?Kofi Annan was de eerste persoon uit een zwarte Afrikaanse natie die diende als secretaris-generaal van de VN op 13 December 1996 werd Annan door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties aanbevolen als secretaris-generaal en werd vier dagen later bevestigd door de Algemene Vergadering. Annan legde onmiddellijk de eed af. Hij begon zijn eerste termijn als secretaris-generaal op 1 januari 1997. Annan verving de vertrekkende secretaris-generaal Boutros Boutros-Ghali van Egypte. Hij was de eerste persoon uit een zwarte Afrikaanse natie die diende als secretaris-generaal van de VN.Annan kwam aan het werk in een tijd van ongekende humanitaire crisis en uitdaging in de wereld. De begroting van de VN was extreem krap. De VS, de belangrijkste bron van fondsen aan de VN, was ernstig achter in het betalen van contributies. De zachtgemanierde Annan zette zich op het punt om de beurs aan te halen en de focus van de VN te vernieuwen en aan te scherpen op de visie die in haar oorspronkelijke Handvest naar voren werd gebracht. Hij werkte ook aan het verbeteren van de relatie tussen de VN en de Amerikaanse regering.in 1998 benoemde Annan de eerste adjunct-secretaris-generaal, Louise Frechette van Canada, als hoofd operaties. Annan ‘ s benoeming van Frechette was het begin van zijn streven naar meer genderpariteit en verbetering van vrouwen binnen het VN-systeem (Mark Malloch Brown volgde Louise Frechette op als adjunct-secretaris-generaal van Annan in April 2006).in 1999 introduceerde Annan het “Global Compact” met als doel wereldwijd campagne te voeren ter bevordering van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.toen het nieuwe millennium naderde, riep Annan in 2000 een Millenniumtop van de algemene vergadering bijeen. Ter voorbereiding van deze top schreef hij een rapport getiteld “We The Peoples, the United Nations Role in the 21st Century.”Het verslag bevatte punten die de top in overweging moesten nemen. Tot deze punten behoorden specifieke ontwikkelingsdoelstellingen en Tijdschema-doelstellingen voor de voltooiing die, indien bereikt, grote vooruitgang zouden boeken bij het beëindigen van de verschrikkelijke armoede en het daarmee gepaard gaande menselijk lijden. Deze doelstellingen werden bekend als de “Millennium Development Goals.”Op de Millenniumtop hebben alle lidstaten zich ertoe verbonden deze doelstellingen te verwezenlijken. Sindsdien hebben het VN-systeem en de honderden niet-gouvernementele organisaties die bij de Verenigde Naties zijn aangesloten, hun werk gedaan om deze doelen te bereiken.

onder Annan ‘ s toezicht begon de VN haar begrip en definitie van veiligheid te veranderen. In het verleden had veiligheid staatsveiligheid impliceren. Nu veel problemen en crises nationale grenzen overschrijden, zoals HIV/AIDS en andere ziekten, terrorisme, mensenhandel en soms staten zelf de bedreiging voor de veiligheid van hun burgers werden, werd veiligheid menselijke veiligheid. Annan was een belangrijk pleitbezorger voor de lidstaten om hun verantwoordelijkheid te nemen om mensen te beschermen tegen genocide, oorlogsmisdaden, etnische zuiveringen en misdaden tegen de menselijkheid.

In April 2001 deed Annan een oproep tot actie van vijf punten om de HIV/AIDS-pandemie aan te pakken. Annan zag deze pandemie als zijn” persoonlijke prioriteit ” als secretaris-generaal en in het leven in het algemeen. Hij stelt voor om een wereldwijd AIDS-en gezondheidsfonds op te richten om meer geld uit te trekken om ontwikkelingslanden te helpen de HIV/AIDS-crisis het hoofd te bieden.

President Vladimir Poetin met VN-secretaris-generaal Kofi Annan, November 2001.op 10 December 2001 kregen Annan en de Verenigde Naties gezamenlijk de Nobelprijs voor de Vrede, “voor hun werk voor een beter georganiseerde en meer vreedzame wereld.Annan ‘ s ambtstermijn als secretaris-generaal werd verlengd op 1 januari 2002, in een ongebruikelijke afwijking van het formele beleid. Het kantoor draait meestal tussen de continenten, met twee termen elk. Aangezien Annans voorganger Boutros-Ghali ook een Afrikaan was, zou Annan normaal slechts één termijn hebben gediend. Annan ‘ s herbenoeming wees op zijn ongewone Populariteit.tijdens de opbouw van de invasie van Irak in 2003 riep Annan de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk op om niet binnen te vallen zonder de steun van de Verenigde Naties. In een interview in September 2004 op de BBC, werd Annan gevraagd naar de wettelijke autoriteit voor de invasie, en antwoordde: “vanuit ons standpunt, vanuit het charter oogpunt, was het illegaal.Annan steunde het sturen van een VN-vredesmissie naar Darfur, Sudan, en aan het einde van zijn termijn werkte hij samen met de regering van Sudan om een overdracht van de macht van de vredesmissie van de Afrikaanse Unie naar een VN-missie te accepteren. Annan werkte ook met verschillende Arabische en Islamitische landen aan vrouwenrechten en andere onderwerpen.vanaf 1998 organiseerde Annan een jaarlijkse retraite van de VN-Veiligheidsraad met 15 vertegenwoordigers van de Raad in het Rockefeller Brothers Fund Conference Center op het Rockefeller family estate in Pocantico.Annan en zijn vrouw waren sociaal actief in New York. Annan genoot een vriendschap met New York City burgemeester Michael Bloomberg zelfs voordat hij werd verkozen tot burgemeester. Annan stond bekend als punctueel en niet geneigd om de schijnwerpers te stelen. Hij toonde een oprechte waardering voor het ontmoeten en vriendschap met een grote verscheidenheid van mensen. Dit vermogen hielp bij het verlichten van spanningen tussen de stad New York en de VN, en gaf Annan een publiek voor zijn initiatieven in de wereld van het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld.un controverses tijdens Annan ‘ s ambtstermijn

Lubbers sexual harassment investigation

in juni 2004 kreeg Annan een kopie van het rapport van het Office of Internal Oversight Services (OIOS) over de klacht over seksuele intimidatie, misbruik van gezag en vergelding tegen Ruud Lubbers, Hoge Commissaris van de VN voor vluchtelingen. Het rapport besprak ook beschuldigingen van seksuele intimidatie en wangedrag tegen Werner Blatter, directeur van UNHCR personeel door een lange tijd medewerker. In het onderzoeksrapport werd Lubbers schuldig bevonden aan seksuele intimidatie. Er werd geen melding gemaakt van de andere aanklacht tegen een hoge ambtenaar of van de twee latere klachten die later dat jaar werden ingediend. Op 15 juli 2004 besloot Kofi Annan om geen actie te ondernemen tegen Lubbers omdat het moeilijk was om de beschuldigingen te bewijzen. Hij gaf Lubbers een strenge waarschuwing over de beschuldigingen van wangedrag. OIOS bracht in November van dat jaar haar jaarverslag uit aan de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties en merkte op dat Lubbers schuldig was bevonden. Deze gebeurtenissen en de daaropvolgende media-aandacht kunnen hebben gediend om Annan ‘ s positie te verzwakken.in februari 2005 trad Lubbers af als hoofd van het VN-vluchtelingenagentschap.

beheer van het olie-voor-voedselprogramma

in December 2004 bleek dat de Zoon van Annan Kojo betalingen ontving van het Zwitserse bedrijf Cotecna Inspection SA, dat een lucratief contract won in het kader van het olie-voor-voedselprogramma van de VN.Kofi Annan vroeg om een onderzoek naar deze kwestie. De Independent Inquiry Committee into the United Nations Oil-for-Food Programme werd benoemd door Annan en geleid door de voormalige Amerikaanse Federal Reserve voorzitter Paul Volcker. Volcker had sterke ideologische banden met de VN als directeur van de United Nations Association of the United States of America. In zijn eerste interview met de onderzoekscommissie ontkende Annan een ontmoeting met Cotecna te hebben gehad. Later in het onderzoek herinnerde hij zich dat hij Cotecna ‘ s chief executive Elie-Georges Massey twee keer had ontmoet.in een eindrapport dat op 27 oktober werd uitgebracht, heeft het Comité Annan vrijgesproken van alle illegale acties, maar vond het een fout met de VN-beheersstructuur en het toezicht van de Veiligheidsraad. Hij beveelt met klem aan om een nieuwe functie van chief operating officer op te nemen voor de fiscale en administratieve verantwoordelijkheden die momenteel bij het Bureau van de secretaris-generaal horen. Het rapport vermeldt de bedrijven, zowel West-Als Midden-Oosten, die illegaal profiteerden van het programma. Sommigen zijn van mening dat het Comité en de resultaten ervan politiek gemotiveerd zijn geweest. Conflict tussen de Verenigde Staten en de Verenigde Naties Kofi Annan steunde zijn plaatsvervangend secretaris-generaal Mark Malloch Brown, die openlijk kritiek leverde op Delen van de Amerikaanse media in een toespraak op 6 juni 2006: “de heersende praktijk van het proberen om de VN almost by stealth te gebruiken als een diplomatiek instrument, terwijl het niet lukt om ervoor op te komen tegen zijn binnenlandse critici is simpelweg niet duurzaam…Je zult de VN hoe dan ook verliezen.”Toen de Amerikaanse ambassadeur John R. Bolton werd gemeld om Annan te hebben verteld aan de telefoon: “Ik ken je sinds 1989 en ik zeg je dat dit de grootste fout is van een senior VN-ambtenaar die ik in die hele tijd heb gezien.”

Annan ‘ s recommendations for UN reform

Op 21 maart 2005 presenteerde Annan een voortgangsverslag, in grotere vrijheid, aan de Algemene Vergadering van de VN. Annan adviseerde de uitbreiding van de Veiligheidsraad en een groot aantal andere VN-hervormingen. Dit rapport richtte zich op hervormingen om de organisatie van de Verenigde Naties te vernieuwen en te stroomlijnen, chronische problemen aan te pakken en systemen te versterken om de verwezenlijking van de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling te versnellen.de Mensenrechtencommissie werd vervangen door een nieuwe Mensenrechtenraad zoals aanbevolen door Annan in zijn rapport, “in Larger Freedom.”De nieuwe Mensenrechtenraad had normen waaraan de lidstaten zouden moeten voldoen, met betrekking tot hun staat van dienst op het gebied van de mensenrechten, om deel te mogen nemen. Daarnaast werd een commissie voor vredesopbouw opgericht met als doel de inspanningen te coördineren ter ondersteuning van landen die uit burgeroorlogen en gewapende conflicten komen.in juni 2005 vond een ongekende eerste bijeenkomst plaats tussen de Algemene Vergadering en vertegenwoordigers van de gemeenschap van niet-gouvernementele organisaties (ngo ‘ s) die bij de VN zijn aangesloten. Dit was een gelegenheid voor vertegenwoordigers van NGO ‘ s om hun expertise over het bereiken van de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling te delen met de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering was bezig met de voorbereiding van de Millennium +5-top van September 2005. Annan ‘ s lange geloof in het belang van het versterken van de banden tussen de VN en het maatschappelijk middenveld was duidelijk in deze gebeurtenis. Deze belangrijke stap naar hervorming kan een deel zijn van Annans blijvende nalatenschap aan de VN.op 7 maart 2006 presenteerde Annan zijn voorstellen voor een grondige herziening van het secretariaat van de Verenigde Naties aan de Algemene Vergadering. Het hervormingsrapport is getiteld: “investeren in de Verenigde Naties, voor een sterkere organisatie wereldwijd.op 19 September 2006 gaf Annan een afscheidsrede aan de wereldleiders in het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York, in afwachting van zijn pensionering op 31 December. In zijn toespraak schetste hij drie grote problemen: “een onrechtvaardige wereldeconomie, wereldwoede, en wijdverspreide minachting voor de mensenrechten en de rechtsstaat,” die hij gelooft “niet hebben opgelost, maar verscherpt” tijdens zijn tijd als secretaris-generaal. Hij wees ook op het geweld in Afrika en het Arabisch-Israëlische conflict als twee belangrijke kwesties die de aandacht verdienen.op 11 December 2006, in zijn laatste toespraak als secretaris-generaal, in de Harry S. Truman Presidential Library and Museum in Independence, Missouri, herinnerde Annan aan Truman ‘ s leiderschap bij de oprichting van de Verenigde Naties. Hij riep de Verenigde Staten op om terug te keren naar Truman ’s multilateralistische buitenlandse beleid, en Truman’ s credo te volgen dat “de verantwoordelijkheid van de grote staten is om de volkeren van de wereld te dienen en niet te domineren.”Deze verklaring werd door sommigen gezien als een schijnbare berisping van het grotendeels unilateralistische beleid van de George W. Bush-regering. Annan zei ook dat de Verenigde Staten zich moeten blijven inzetten voor de mensenrechten, ” ook in de strijd tegen het terrorisme.een verklaring in Annans toespraak over de Nobelprijs voor de vrede vatte zijn visie en een belangrijke waarheid heel goed samen. Hij zei: “In deze nieuwe eeuw moeten we uitgaan van het begrip dat vrede niet alleen toebehoort aan staten of volkeren, maar aan elk lid van die gemeenschappen. De soevereiniteit van Staten mag niet langer worden gebruikt als schild voor grove schendingen van de mensenrechten. Vrede moet werkelijkheid en tastbaar worden in het dagelijks bestaan van ieder individu in nood. Er moet vooral naar vrede worden gestreefd, want dat is de voorwaarde voor ieder lid van de menselijke familie om een waardig en veilig leven te leiden.Kofi Annan overleed op 80-jarige leeftijd in de ochtend van 18 augustus 2018 in Bern, Zwitserland, na een korte ziekte.

Legacy

Silk carpet portrait of Kofi Annan at the UN headquarters in New York

Kofi Annan geloofde absoluut in de Verenigde Naties en het belang van haar rol in de wereld. António Guterres, de Secretaris-Generaal van de VN ten tijde van Annan ‘ s dood, zei dat “Kofi Annan een leidende kracht ten goede was” en “een trotse zoon van Afrika die een wereldwijde kampioen werd voor vrede en de hele mensheid.”Hij stond ook bekend als” The gentle peacemaker, “vanwege zijn” zachte, fijn gemoduleerde stem, “zijn manier van spreken, en” de fluwelen textuur van zijn aanwezigheid, “zijn” inheemse tact en eindeloze diplomatieke ervaring.”

Annan ontving talrijke eredoctoraten en andere prijzen, waaronder:Nobel Foundation, de Nobelprijs voor de vrede, gezamenlijk uitgereikt aan Annan en de Verenigde Naties, 2001 John F. Kennedy Memorial Museum, Profiles in Courage Award Orde van de Nederlandse Leeuw, Grootkruis, 2006 Universiteit van St. Gallen, Zwitserland, Max Schmidheiny Stichting Vrijheid-Prijs (oorspronkelijk toegekend in 2003, maar is uitgesteld vanwege Annan ’s ziekte), November 18, 2006

 • Princeton University, Crystal Tiger Award, 28 November 2006
 • Inter Press Service, International Achievement Award voor Annan’ s blijvende bijdragen aan vrede, veiligheid en ontwikkeling, December 19, 2006
 • Opmerkingen

  1. Kofi Annan van Ghana aanbevolen door de veiligheidsraad voor benoeming tot Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties de Verenigde Naties Persbericht, 13 December 1996. Geraadpleegd Op 23 Februari 2019. de Algemene Vergadering benoemt Kofi Annan uit Ghana tot zevende Secretaris-Generaal persmededeling van de Verenigde Naties, 17 December 1996. Geraadpleegd Op 23 Februari 2019. Iraq war illegal, zegt Annan BBC News, 16 September 2004. Geraadpleegd Op 23 Februari 2019. fragmenten: Annan interview BBC News, 16 September 2004. Geraadpleegd Op 23 Februari 2019.
  2. UN refugee chief stopt vanwege seksuele claims. The Age, 21 Februari 2005. Geraadpleegd Op 23 Februari 2019.
  3. hoe dicht was Kojo Annan bij olie-voor-voedsel? Fox News, 3 December 2004. Geraadpleegd Op 23 Februari 2019.
  4. Nile Gardiner, The Volcker Oil-for-Food Investigation: Is er een belangenconflict? The Heritage Foundation, 19 Januari 2005. Geraadpleegd Op 23 Februari 2019. Mark Malloch Brown, UN needs U. S., US needs UN to face challenges-HIV / AIDS, Soedan-that targeting national solutions, says plaatsvervangend secretaris-generaal in New York address United Nations, 7 juni 2007. Geraadpleegd Op 23 Februari 2019. Speech by U. N. Leader put Angry Response From U. S. Fox News, June 7, 2006. Geraadpleegd Op 23 Februari 2019.
  5. in Larger Freedom United Nations, 2005. Geraadpleegd Op 22 Augustus 2018.
  6. Het verslag van de Secretaris-Generaal aan de Algemene Vergadering waarin IPSAS wordt aanbevolen voor de Verenigde Naties (mei 2006). Geraadpleegd Op 23 Februari 2019. Annan chides us in final speech BBC News, 11 December 2006. Geraadpleegd Op 23 Februari 2019. verklaring van de Secretaris-Generaal over het overlijden van voormalig secretaris-generaal Kofi Annan Verenigde Naties, 18 augustus 2018. Geraadpleegd Op 23 Februari 2019. James Traub, the Death of the Gentle Peacemaker Foreign Policy, August 20, 2018. Geraadpleegd Op 23 Februari 2019.
  • Annan, Kofi. Wij de volkeren: de Nobelprijs lezing gegeven door de 2001 Nobelprijswinnaar Kofi Annan. New York: Ruder Finn Press, Inc., 2002. ISBN 0964095270
  • Annan, Kofi. De Quotable Kofi Annan: selecties uit toespraken en verklaringen van de Secretaris-Generaal. New York: United Nations Dept. van Publieke Informatie, 1998. ISBN 9211006538
  • Annan, Kofi. Interventies: een leven in oorlog en vrede. Penguin Books, 2013. ISBN 978-0143123958
  • Meisler, Stanley. Kofi Annan: een Man van vrede in een wereld van oorlog. Hoboken, NJ: Wiley, 2006. ISBN 0471787442
  • Traub, James. De beste bedoelingen: Kofi Annan en de VN in het tijdperk van de Amerikaanse wereldmacht. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2006. ISBN 0374182205

  alle links geraadpleegd op 23 februari 2019.

  • Williams, Ian. “Annan heeft zijn contributie betaald: de VN verklaring van een recht om mensen te beschermen tegen hun regeringen is een duizendjarige verandering.”The Guardian (20 September 2005).
  • Kofi Annan – Nobellezing website van de Nobelprijs (Nobelprize.org)
  • Kofi Annan: Center of the Storm – een film van David Grubin, Public Broadcasting System (PBS) – bevat onder andere interactieve biografie en kaart van Annans wereldwijde reizen. Vereist Adobe Flash Player.
  • Kofi Annan Foundation
  • Kofi Annan, Voormalig Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties

  Voorafgegaan door:
  Boutros Boutros-Ghali
  Verenigde Naties Secretaris-Generaal
  1997-2007
  Opgevolgd door: Ban Ki-moon

  Kofi Annan / United Nations (2001) •Jimmy Carter (2002) •Shirin Ebadi (2003) •Wangari Maathai (2004) •International Atomic Energy Agency / Mohamed ElBaradei (2005) •Grameen Bank / Muhammad Yunus (2006) •Al Gore / Intergovernmental Panel on Climate Change (2007) •Martti Ahtisaari (2008) •Barack Obama (2009) •Liu Xiaobo (2010) •Ellen Johnson Sirleaf / Leymah Gbowee / Tawakkol Karman (2011) •European Union (2012) •Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (2013) •Kailash Satyarthi / Malala Yousafzai (2014) •Tunisian National Dialogue Quartet (2015) •Juan Manuel Santos (2016) •International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (2017) •Denis Mukwege / Nadia Murad (2018) Abiy Ahmed (2019) •Wereldvoedselprogramma (2020)

  volledig rooster: 1901-1925 · 1926-1950 · 1951-1975 · 1976-2000 · 2001-2025

  Nobel Peace Prize laureates

  Credits

  New World Encyclopedia schrijvers en redacteuren herschreven en voltooiden het Wikipedia-artikel in overeenstemming met de New World Encyclopedia standards. Dit artikel houdt zich aan de voorwaarden van de Creative Commons CC-by-sa 3.0 Licentie (CC-by-sa), die kunnen worden gebruikt en verspreid met de juiste naamsvermelding. Krediet is verschuldigd onder de voorwaarden van deze licentie die kan verwijzen naar zowel de New World Encyclopedia bijdragers en de onbaatzuchtige vrijwilligers bijdragers van de Wikimedia Foundation. Om dit artikel te citeren Klik hier voor een lijst van aanvaardbare citing formaten.De geschiedenis van eerdere bijdragen van Wikipedianen is hier toegankelijk voor onderzoekers:

  • Kofi Annan history

  De geschiedenis van dit artikel sinds het werd geïmporteerd in de Encyclopedie van de nieuwe wereld:

  • geschiedenis van “Kofi Annan”

  Note: Er kunnen beperkingen gelden voor het gebruik van individuele afbeeldingen die afzonderlijk gelicentieerd zijn.

  Geef een antwoord

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.