Posted on Leave a comment

ReviewA Review of the Learning Disability Evaluation Scale (LDES)

The Learning Disability Evaluation Scale (Ldes; McCarney, 1996) werd ontwikkeld voor docenten om leerlingen met leerstoornissen te identificeren met behulp van observaties. Het doel van de tool is om informatie te verstrekken die bijdraagt aan de educatieve diagnose van leerstoornissen. Het instrument bestaat uit 88 items gerangschikt op zeven subschalen op basis van de federale overheid definitie van leerstoornissen (U. S. Office of Education, 1968). “Specific learning disability” (McCarney, 1996, p. 9) verwijst naar een stoornis in een of meer van de fundamentele psychologische processen van het begrijpen of gebruiken van taal gemanifesteerd in moeilijke prestaties in het luisteren, denken, spreken, lezen, schrijven, spelling, of het doen van wiskundige berekeningen. De term omvat voorwaarden zoals perceptuele handicaps, hersenletsel, minimale hersenfunctie, dyslexie, en ontwikkelingsafasie. Kinderen die leerproblemen hebben als gevolg van visuele, gehoor-of motorische handicaps, mentale retardatie, emotionele stoornissen of milieu -, culturele of economische nadelen, worden niet meegerekend. Dit overzicht is een poging om de sterke en zwakke punten van de LDE ‘ s te beschrijven.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.