Posted on Leave a comment

Wat is effectief wiskundeonderwijs? –

zij erkennen het belang van het gebruik van concrete materialen en visuele representaties om een diep begrip van het onderwerp te ontwikkelen. Ze hebben een duidelijk beeld van de leerprogressie die de kennisbasis en vaardigheden van hun studenten het beste ontwikkelt. Ze hebben ook een brede smaak van leerervaringen die ze kunnen gebruiken in de klas, om te voldoen aan de verschillende leerbehoeften van elke student.

effectieve leraren zijn in staat om de misvattingen van leerlingen te bekijken, hetzij in de klas, door middel van huiswerk, of door middel van beoordelingen, en het materiaal opnieuw te leren met behulp van hun begrip van de ontwikkelingskarakter van wat er voor of na de misvattingen wordt. Een diep begrip van de inhoud stelt docenten in staat om de specifieke misverstanden die studenten kunnen hebben direct aan te pakken.

dergelijke leraren moeten voortdurend leren. Effectieve pedagogie is het onderwerp van voortdurend onderzoek en ontwikkeling, en de manier om wiskunde te onderwijzen en te leren is nooit statisch.

effectieve leraren weten wat leerlingen moeten weten

effectieve leraren kennen en begrijpen de inhoud en de praktijken van het mathematics Standards framework dat leerlingen moeten weten. Dergelijke leraren hebben een diep begrip van concepten en gebruiken meerdere manieren om ze te vertegenwoordigen en uit te leggen. Ze zijn ook vloeiend met de procedures en praktijken die hun studenten nodig hebben om te slagen in de wiskunde.

de gemeenschappelijke kern focus op carrière en college paraatheid vereist dat studenten in staat zijn om wiskunde toe te passen op complexe problemen in meerdere contexten, zowel reële als wiskundige. Dit geldt dus ook voor hun leraren.

effectieve leraren vergroten vloeiendheidsprocedure met:

  • diep conceptueel begrip
  • kennis van waar en hoe wiskundige vaardigheden en concepten moeten worden toegepast en gebruikt

leerlingen moeten het bovenstaande zowel op school als in de praktijk gebruiken.

effectieve leraren kennen hun leerlingen als lerenden

Een student kennen als wiskundeleraar is complex. Een effectieve wiskundeleraar maakt snel een beeld van zijn leerlingen door geleidelijk kansen te bieden om aan te tonen wat hij/zij leert. Op deze manier updaten en verdiepen docenten hun begrip van individuele studenten.

de effectieve leraar gebruikt voortdurend deze groeiende kennis van leerlingen als leerlingen om hun instructie te informeren, zodat ze beter aan de behoeften van leerlingen kunnen voldoen.

beoordeling in de wiskunde is voornamelijk vormend. Het gaat om het verzamelen van informatie uit verschillende bronnen, op verschillende manieren. Dit omvat informatie over de strategieën van studenten, inzichten, attitudes, en voorkennis en vaardigheden. Het beoordelen van een student betekent het maken van weloverwogen beslissingen over wat de student weet. Daarom controleren effectieve leraren niet alleen de prestaties van een student, maar ook hun vermogen om hun begrip van de inhoud die is onderwezen te tonen. Effectieve leraren:

  • assessment integreren in de instructiepraktijk
  • erkenning van eerdere leerervaringen van studenten en hen helpen verbanden te leggen tussen wat ze al weten en wat ze momenteel leren
  • verzamel informatie uit een reeks formele en informele bronnen met behulp van een verscheidenheid aan middelen, met name schriftelijk en mondeling, en analyseer de gepresenteerde informatie
  • gebruik doorlopende assessments om de leerbehoeften van elke student te identificeren. Dit stelt hen in staat om proactief les te geven en studenten te helpen om gearticuleerde doelen te bereiken

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.