Opublikowano Dodaj komentarz

Cena Bid I ask

Cena bid jest najwyższą ceną, którą Kupujący jest gotów zapłacić za instrument finansowy, podczas gdy cena ask jest najniższą ceną, którą sprzedawca zaakceptuje za instrument. Różnica między ceną bid a ceną ask jest często określana jako spread bid-ask.

przed przystąpieniem do handlu na jakimkolwiek rynku, pomaga przyzwyczaić się do stosowanej terminologii handlowej. Zrozumienie podstawowych warunków handlowych i związanych z nimi sił rynkowych stanowi dobrą podstawę dla każdego inwestora. Różnica między ceną kupna a ceną sprzedaży jest jedną z najbardziej podstawowych, ale kluczowych teorii do zrozumienia w handlu.

aby zrozumieć różnicę między ceną bid a ceną ask instrumentu finansowego, musisz najpierw zrozumieć aktualną cenę z perspektywy handlu.

aktualna cena

aktualna cena, znana również jako wartość rynkowa, jest rzeczywistą ceną sprzedaży składnika aktywów na giełdzie. Aktualna cena stale się zmienia i jest określana przez cenę, po której dany składnik był ostatnio przedmiotem obrotu.

Podstawowa teoria ekonomiczna stwierdza, że obecna cena jest określana w miejscu, w którym spotykają się siły rynkowe podaży i popytu. Wahania podaży lub popytu powodują, że obecna cena odpowiednio rośnie i spada.

o aktualnej cenie na giełdzie decyduje zatem ostatnia kwota zapłacona za aktywa przez tradera. Jest to konsekwencja interakcji finansowych traderów, inwestorów i brokerów na danym rynku.

Cena Bid i cena ask wyjaśnione

ponieważ aktualna cena reprezentuje wartość rynkową instrumentu finansowego, ceny bid I ask reprezentują odpowiednio maksymalną cenę kupna i minimalną cenę sprzedaży.

cena ofertowa, bardziej znana jako po prostu „oferta”, jest zdefiniowana jako maksymalna cena, którą Kupujący jest gotów zapłacić za instrument finansowy.

Cena ask, zwykle określana jako „ask”, jest zdefiniowana jako cena minimalna, którą sprzedawca jest gotów zaakceptować za instrument.

Cena bid jest zwykle wyższa niż aktualna cena instrumentu, podczas gdy cena ask jest zwykle niższa niż aktualna cena. Różnica między ceną bid a ceną ask jest powszechnie znana jako spread bid I ask, spread bid-offer lub spread bid-ask.

spread Bid-ask price

spread bid-ask lub spread bid I ask to różnica między ceną bid a ceną ask instrumentu. Tak więc różnica w cenie między kimś kupującym akcje a kimś sprzedającym akcje reprezentuje spread bid-ask.

zarówno ceny bid, jak I ask są wyświetlane w czasie rzeczywistym i są stale aktualizowane. Zmienna różnica między tymi dwoma cenami jest kluczowym wskaźnikiem płynności rynku i wielkości kosztów transakcji.

wysoka płynność na rynku jest często spowodowana dużą liczbą zleceń kupna i sprzedaży na tym rynku. Ta płynność pozwala kupować i sprzedawać bliżej ceny wartości rynkowej. Dlatego spread bid-ask zaostrza się, im bardziej płynny jest rynek. Odwrotnie jest, gdy rynek jest mniej płynny. W tym przypadku spread wzrasta, ponieważ trudniej jest sprzedać i kupić w pobliżu wartości rynkowej z powodu braku wolumenu transakcji.

przykład ceny Bid I ask

w kontekście platformy transakcyjnej CMC Markets, ceny bid I ask są reprezentowane odpowiednio przez ” Kup ” i „Sprzedaj” w dowolnym oknie wyceny ceny. Liczba ” 2.0 ” pomiędzy ceną kupna i sprzedaży reprezentuje spread bid-ask lub buy-sell. Spread ten powstaje poprzez odjęcie ceny sprzedaży od ceny kupna.

1.1591 (cena kupna) – 1.1589 (Cena sprzedaży) = 0,0002.
spread jest zawsze oparty na ostatniej dużej liczbie w ofercie cenowej, więc równa się spreadowi 2 w tym przypadku.

CMC Markets oferuje możliwości handlowe na wielu rynkach, w tym na rynku forex, indeksach, kryptowalutach, towarach, akcjach i papierach wartościowych. Aby uzyskać przegląd minimalnych spreadów, które oferujemy na naszych instrumentach, zobacz naszą stronę oferta rynków.

chcesz dowiedzieć się więcej? Zwiększ swoją wiedzę finansową i handlową dzięki naszemu obszernemu słowniczkowi kluczowych terminów i definicji handlowych.

gotowy do praktyki handlowej? Otwórz konto demo i zacznij w kilka minut.

wypróbuj naszą platformę transakcyjną z kontem praktycznym

Poznaj naszą potężną platformę online ze skanerem rozpoznawania wzorców, alertami cenowymi i linkowaniem modułów.

  • wypełnij nasz krótki formularz i zacznij handlować
  • Poznaj naszą intuicyjną platformę transakcyjną
  • handluj na rynkach bez ryzyka

Zacznij handlować na rachunku demo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.