Opublikowano Dodaj komentarz

Recenzjaprawa skali oceny niepełnosprawności w uczeniu się (Learning Disability Evaluation Scale, Ldes)

skala oceny niepełnosprawności w uczeniu się (learning Disability Evaluation Scale, Ldes; McCarney, 1996) została opracowana dla nauczycieli w celu identyfikacji uczniów z trudnościami w uczeniu się na podstawie obserwacji. Celem narzędzia jest dostarczenie informacji przyczyniających się do edukacyjnej diagnozy niepełnosprawności w uczeniu się. Instrument składa się z 88 pozycji ułożonych w siedmiu podskalach w oparciu o rządową definicję trudności w uczeniu się (U. S. Office of Education, 1968). „Specyficzna niepełnosprawność w uczeniu się” (McCarney, 1996, str. 9) odnosi się do zaburzenia w jednym lub kilku podstawowych psychologicznych procesach rozumienia lub używania języka przejawiającego się w trudnych wynikach w słuchaniu, myśleniu, mówieniu, czytaniu, pisaniu, pisowni lub wykonywaniu obliczeń matematycznych. Termin obejmuje warunki, takie jak upośledzenia percepcyjne, uszkodzenie mózgu, Minimalne funkcjonowanie mózgu, dysleksja i afazja rozwojowa. Nie uwzględniono dzieci, które mają problemy z uczeniem się w wyniku upośledzenia wzroku, słuchu lub motoryki, upośledzenia umysłowego, zaburzeń emocjonalnych lub niekorzystnych warunków środowiskowych, kulturowych lub ekonomicznych. Niniejszy przegląd jest próbą opisania mocnych i słabych stron LDES.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.