Opublikowano Dodaj komentarz

Rozdział 15-zaburzenia fizjologiczne i ich kontrola

towary ogrodnicze mogą powodować zewnętrzne i/lub wewnętrzne uszkodzenia w wyniku pewnych przyczyn fizjologicznych, co na ogół powoduje ich pogorszenie i niedopuszczalną jakość handlową. Urazy te są bardzo zróżnicowane, ze względu na bardzo różne przyczyny związane z zaburzeniami metabolicznymi, w tym między innymi ekspozycją na temperaturę (niską lub wysoką), nierównowagą mineralną i/lub składem atmosfery. Zaburzenia te nazywane są zaburzeniami fizjologicznymi, ponieważ nie są spowodowane przez czynniki grzybicze, bakteryjne, wirusowe lub owadobójcze. Niektóre zaburzenia fizjologiczne mogą rozpocząć się przed zbiorami, kontynuować swój rozwój po zbiorze lub pojawić się po zbiorze. Najczęstszym zaburzeniem fizjologicznym podczas postharvest jest chłodzenie urazu z powodu niskiej temperatury powyżej zamarzania. Wiele artykułów ogrodniczych chłodzi wrażliwe, zaburzenie, które ogranicza ich życie i powoduje poważne straty i marnotrawstwo. Kilka innych zaburzeń fizjologicznych powoduje znaczne pogorszenie jakości surowców ogrodniczych, a także straty ekonomiczne. W tym rozdziale opisano niektóre z ważnych zaburzeń fizjologicznych, ich symptomatologii i ich kontroli.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.