Opublikowano Dodaj komentarz

tworzenie i przekształcanie minerałów ilastych w skałach i glebach

trzy mechanizmy powstawania minerałów ilastych (dziedziczenie, neoformacja i transformacja) działające w trzech środowiskach geologicznych (wietrzenie, osadowość i diagenetyczno-hydrotermalne) dają dziewięć możliwości powstawania minerałów ilastych w przyrodzie. Kilka z tych możliwości omówiono w kategoriach cyklu skalnego. Mineralogia glin neoformowanych w środowisku starzeniowym jest funkcją chemii roztworów, przy czym najbardziej rozcieńczone roztwory sprzyjają tworzeniu najmniej rozpuszczalnych glin. Po erozji i transporcie glinki te mogą być osadzane na dnie oceanu w sekwencji bocznej, która zależy od wielkości flokuł. Glinki ulegają niewielkiej reakcji w oceanie, z wyjątkiem wymiany jonowej i neoformacji smektytu; dlatego większość glinek znalezionych na dnie oceanu jest dziedziczona z sąsiednich kontynentów. Jednak po pochówku i podgrzaniu smektyt dioktahedralny reaguje w środowisku diagenetycznym, dając Illit-smektyt o mieszanej warstwie, a wreszcie Illit. Wraz z podniesieniem i wietrzeniem cykl zaczyna się od nowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.