Publicerad den Lämna en kommentar

Lermineralbildning och omvandling i stenar och jordar

tre mekanismer för lermineralbildning (arv, neoformation och transformation) som arbetar i tre geologiska miljöer (vittring, sedimentär och diagenetisk-hydrotermisk) ger nio möjligheter för lermineralernas ursprung i naturen. Flera av dessa möjligheter diskuteras i termer av bergcykeln. Mineralogin av leror neoformed i vädermiljön är en funktion av lösningskemi, med de mest utspädda lösningarna som gynnar bildandet av de minst lösliga lerorna. Efter erosion och transport kan dessa leror deponeras på havsbotten i en lateral sekvens som beror på flockstorlek. Leror genomgår liten reaktion i havet, förutom jonbyte och nybildning av smektit; därför är de flesta leror som finns på havsbotten ärvda från intilliggande kontinenter. Vid begravning och uppvärmning reagerar emellertid dioctahedral smectite i den diagenetiska miljön för att ge Blandat skikt illite-smectite och slutligen illite. Med upplyftning och förväxling börjar cykeln igen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.