Publicerad den Lämna en kommentar

Reviewen granskning av Learning Disability Evaluation Scale (LDES)

Learning Disability Evaluation Scale (ldes; McCarney, 1996) utvecklades för lärare att identifiera elever med inlärningssvårigheter med hjälp av observationer. Syftet med verktyget är att tillhandahålla information som bidrar till den pedagogiska diagnosen inlärningssvårigheter. Instrumentet består av 88 artiklar ordnade på sju underskalor baserat på den federala regeringens definition av inlärningssvårigheter (US Office of Education, 1968). ”Specific learning disability” (McCarney, 1996, s. 9) hänvisar till en störning i en eller flera av de grundläggande psykologiska processerna för att förstå eller använda språk som manifesteras i svåra prestationer i att lyssna, tänka, tala, läsa, skriva, stava eller göra matematiska beräkningar. Termen inkluderar tillstånd som perceptuella handikapp, hjärnskada, minimal hjärnfunktion, dyslexi och utvecklingsafasi. Barn som har inlärningssvårigheter till följd av syn -, hörsel-eller motoriska handikapp, mental retardation, känslomässig störning eller miljö -, kulturell eller ekonomisk nackdel ingår inte. Denna översyn är ett försök att beskriva ldes styrkor och svagheter.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.