Publicerad den Lämna en kommentar

trädgårdsarbete med kompost: hur kompost hjälper växter och jord

de flesta av oss har hört att trädgårdsarbete med kompost är bra, men vad är fördelarna med kompostering och hur hjälper kompost? På vilket sätt är trädgårdskompost fördelaktigt?

är trädgårdskompost fördelaktig?

det finns en massa sätt på vilka trädgårdsarbete med kompost är värdefullt. Enkelt uttryckt, fördelarna med att använda kompost är att förbättra markkvaliteten, gör det möjligt att bättre behålla luft, näringsämnen och fukt och resulterar i friskare, blomstrande växter.

dessutom, när du gör och använder kompost, återvinner du istället för att bidra till deponier för fast avfall. Så hur hjälper kompost att närma, lufta och hydrera jordmedium? Kompostering hjälper på följande sätt:

hur kompost hjälper jordstrukturen

jordens struktur hänvisar till hur de oorganiska elementen som sand, silt och lera smälter samman med organiska ämnen som kompost och humus. Tillsammans skapar de aggregat eller grupper av löst sammansatta partiklar bundna av kompost och daggmaskar. Detta skapar en” smulig ” texturerad jord som är idealisk för dränering och vattenhållning och är lättare att arbeta. Denna lättade jord gör det också lättare för ömma unga rötter att tränga in i ytan. Tillsatsen av kompost, speciellt till jordar som är kraftigt lerade eller alltför sandiga, kommer att resultera i en hälsosammare övergripande understruktur som också tillåter luft att cirkulera.

en annan fördel med att använda kompost är att förebygga erosion. Kompost lossar tätt bundna partiklar i lera eller silt, vilket gör att rötter lätt kan spridas och därmed hindra erosion. Hand i hand med förebyggande av erosion ökar kompost också jordens förmåga att behålla vatten och minska avrinningen genom att uppmuntra friska rotsystem. En fem procent ökning av organiskt material kommer att fyrdubbla jordens vattenhållande kapacitet. Minskande vattenavrinning hjälper till att skydda våra vatten genom att motverka förorening från gödselmedel, bekämpningsmedel och allmän jordavrinning.

hur Komposthjälpmedel vid Näringsretention

tillsatsen av kompost tillför kväve, fosfor och kalium samt mikronäringsämnen som mangan, koppar, järn och zink. Medan dessa mikronäringsämnen endast behövs i små mängder, är de viktiga bidragsgivare till en växts övergripande hälsa. Kommersiella gödningsmedel saknar ofta mikronäringsämnen, så kompost är en extra välsignelse för dina växters hälsa.

som kompoströtter bryts vissa material ner snabbare än andra, vilket i själva verket blir ett slags gödningsmedel med långsam frisättning. Ju större variation av ingredienser i komposten, desto större variation av näringsämnen kommer att släppas. Ändring av jorden med kompost kommer också att neutralisera både sura och alkaliska jordar, vilket ger pH-nivåerna till ett idealiskt intervall till ett idealiskt intervall för näringsabsorption av växter.

en kompoständrad Trädgård lockar också daggmaskar, tusenben, såbuggar, rödmaskar och andra. Deras närvaro visar att det fortfarande finns organiskt material som bryts ner när det passerar genom deras matsmältningssystem och representerar en balanserad ekologi. Förekomsten av dessa små killar som gräver genom jorden luftar också jorden.

andra fördelar med att använda kompost

Kompoständrade trädgårdar tenderar också att ha färre skadedjursproblem utan användning av bekämpningsmedel och är också mer resistenta mot sjukdomar. Kompost som huvudsakligen är bladbaserad har visat sig vara effektiv mot nematoder, och kompostapplikation på gräs undertrycker en mängd svampsjukdomar.

slutligen är kompostering kostnadseffektiv, vilket minskar mängden kontantutlägg för sophämtning, bekämpningsmedel, herbicider, gödningsmedel och liknande. I grund och botten är det en win-win-situation att använda kompost i trädgården hela vägen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.