Publicerad den Lämna en kommentar

Verizon Cell Tower leasingavtal / 7 Tips för att öka din hyra

värdet på ditt Verizon Cell Tower leasingavtal

med ett marknadslock på över $133 miljarder Verizon Wireless (NYSE: VZ) är 800 pund gorilla! Men frukta inte! Verizons ekonomiska styrka kan gynna dig som en kredit värd hyresgäst redo att betala dig hyra. Ett Verizon cell tower hyresavtal betalar vanligtvis hyresvärdar några av de högsta hyrorna i branschen!Verizon Wireless är en mycket stabil trådlös leverantör med låg risk att ta bort sina mobiltorn inom en snar framtid. Enligt mobile evaluator RootMetrics upprätthåller Verizon Wireless den bästa mobilnätsoperatören för övergripande kvalitet i USA.

det är fantastiskt att Verizon vill vara din hyresgäst. Ändå är det viktigt att inte utnyttjas när man hanterar 800 pund gorilla som är Verizon.

Verizons fastighetsrepresentanter är experter på leasing av mobiltorn. Deras mål är att säkra den lägsta hyresnivån med de mest gynnsamma hyresvillkoren för Verizon. Deras mål är inte att lägga mer pengar i fickan eller att få dig bättre villkor.

i andan av David vs. Goliath vill vi dela med dig några tips om leasing till Verizon:

Verizon cell tower lease

Capture Rent med Verizons expanderande fotavtryck

Verizon Wireless utökar alltid sitt fotavtryck. Verizon är också en av de få amerikanska transportörerna som proaktivt installerar celltorngeneratorer utanför deras hyresområde. Denna åtgärd är som svar federal lagstiftning som kräver celltorngeneratorer på alla platser som svar på orkanen Katrina. Enligt FCC, när orkanen Katrina slog den ut 1000 cellulära platser i New Orleans 2005. När Superstorm Sandy träffade östra USA 2012 var ungefär 25% av de trådlösa nätverken i området offline.

Generatorprojekt åt sidan har Verizon aktivt utökat sina fotspår i planer som presenteras för hyresvärdar, särskilt hustak. Ofta granskar vi Verizon-planer och ritningar för deras takinstallationer med antenner installerade på taket eller fasaden på byggnaden. Deras webbplatsförvärvsagent presenterar planerna som begär ”hyresvärdens samtycke”, men efter att ha granskat planerna är det tydligt att det är en expansion.

Kom ihåg att representanten för Verizon inte alltid kommer att vara sanningsenlig eller rakt framåt med Verizons projekt. De kanske vet att de expanderar utanför kundens fotavtryck, men det är upp till dig att fånga dem. Ibland granskar vi planer och finner att hyresgästen har brutit mot hyresavtalet i över ett decennium! I en sådan situation är de skyldiga våra kunder, hyresvärden, hyran och framtida hyra för att lösa överträdelsen.

”lita på, men verifiera” – Ronald Reagan

har alltid några celltorn eller cellplatsplaner granskade av en celltorns leasingexpert. Låt planerna granskas av Best in the nation, Nick G. Foster. Planer för Verizon-uppgraderingar ger dig en tidskänslig möjlighet. Du kan omförhandla affärsvillkor, öka din hyra för mobiltorn och kräva engångsbetalningar till dig.

om Verizon utökar sitt leasingområde är det värt mer hyra som betalas till dig, men hur mycket mer?

fokusera på nuvarande Leasingekonomi, bli inte distraherad

ofta kommer Verizon eller deras representanter att försöka förhandla om en låg hyresnivå med ett löfte till hyresvärden att det kommer att finnas samlokaliseringsmöjligheter i framtiden.

detta är sannolikt en rördröm.

hyresgästen försöker få dig att ge upp Dollar idag, hoppas att det kommer att bli ännu större dollar i framtiden. Verkligheten är att dessa samlokaliseringsmöjligheter sällan-om någonsin – händer.

den största amerikanska celltornsägaren, Crown Castle, har över 40 000 celltorn. På de 40 000 celltornen har de i genomsnitt 2,2 hyresgäster per torn. Den största celltornsägaren i USA hänger knappt på med två hyresgäster per torn. Vad är sannolikheten att ditt mobiltorn kommer att förvärva en annan hyresgäst? Det kan aldrig hända – så fokusera på den Ekonomi du kan säkra idag!

Vi har granskat tusentals celltornuthyrningar genom åren och majoriteten av celltornen som vi ser har en hyresgäst på tornet. Även med tornet är igång i årtionden. Om en hyresgäst har samlokaliserat på tornet under de senaste trettio åren, varför skulle de plötsligt vilja hoppa på celltornet nu? Vi måste komma ihåg tornets historia när vi försöker förutsäga framtiden.

se till att du inte blir distraherad med framtida löften. Fokusera på cell tower lease ekonomi som är framför dig, ekonomi som du kan fånga idag.

vad är hyran de föreslår att betala dig? Vad är den föreslagna hyra rulltrappan? Hur länge är hela cell tower hyresavtalet? Dessa påverkar alla celltorns hyresavtal på dag ett. En diskussion om en föreslagen intäktsandel på en framtida hyresgäst kan vara trevligt att ha, men resultaten kan aldrig komma in.

kräver en engångsavgift som betalas till dig

det är viktigt att komma ihåg att när du undertecknar ett hyresavtal för mobiltorn börjar hyran vanligtvis inte förrän de bygger celltornet.

Så vad sägs om de kostnader du upplupna i förhandlingarna cell tower hyresavtalet?

Ingen gillar att starta en affär i rött. Kräv att Verizon betalar dig en engångsavgift inom trettio dagar efter undertecknandet. Detta är en vanlig begäran i celltornsindustrin och Verizon kommer sannolikt att tillgodose din begäran.

hur mycket pengar ska du begära? Det är där med en cell tower lease expert så att du vet hur högt att driva det kommer in!

har en Expert tackla Verizons 36-avtal

Verizon har det längsta hyresavtalet för alla större amerikanska operatörer. Vi rekommenderar inte att du försöker ta itu med detta avtal på egen hand, eftersom Verizons cell tower lease har noggrant utformats av sina advokater. Målet i avtalet är naturligtvis att säkra de bästa rättigheterna för Verizon. Verizon cell tower leasingavtal ser ut för Verizons bästa intresse – inte ditt. Verizon cell tower-hyresavtalet innehåller vanligtvis cirka trettiosex avsättningar.

här är ett exempel på en leasingavsättning som måste åtgärdas omedelbart:

årlig uppsägning. Oaktat vad som står i motsats häri, förutsatt att hyrestagaren inte är i fallissemang härunder utöver gällande uppsägnings-och botningsperioder, ska hyrestagaren ha rätt att säga upp detta avtal på årsdagen för Inledningsdatumet förutsatt att tre (3) månader i förväg ges till uthyraren.

här är en annan klausul som gör att du vill skaka på huvudet. De vill att du ska förbinda dig till villkoren i avtalet i 25 år, men Verizon vill ha möjligheten att säga upp avtalet när som helst vilket år de vill ha. Låter detta rättvist och rimligt?

Vi föreslår att du anlitar cell tower lease-experter, till exempel Airwave Advisors, för att säkerställa att dina intressen skyddas. Nivå spelplanen och föra kunskap och expertis till bordet för att säkra den bästa lösningen för dig!

säg alltid nej till en rätt till första vägran

en anmärkningsvärd leasingbestämmelse som bör tas bort omedelbart är ”rätten till första vägran” . Det har vanligtvis följande lydelse:

rätt till första vägran. Om uthyraren väljer, under löptiden (i) att sälja eller på annat sätt överföra hela eller någon del av fastigheten, vare sig separat eller som en del av en större skifte som fastigheten är en del av, eller (ii) att bevilja en tredje part genom servitut eller annat rättsligt instrument ett intresse i och till den del av byggnaden och/eller egendom som innehas av leasetagaren, eller en större del därav, i syfte att driva och underhålla kommunikationsfaciliteter eller förvaltning av dessa, med eller utan överlåtelse av detta avtal till en sådan tredje part, ska bona fide erbjudande om försäljning eller överföring på samma villkor för sådant erbjudande. Om hyrestagaren inte uppfyller ett sådant bona fide-erbjudande inom trettio (30) dagar efter skriftligt meddelande om detta från uthyraren, kan uthyraren sälja eller bevilja servitut eller ränta i fastigheten eller del därav till sådan tredje person i enlighet med villkoren för sådant erbjudande från tredje part. Vid tillämpningen av denna punkt, överlåtelse, arv eller utforma av LEASEGIVARENS intresse i fastigheten till följd av döden av uthyraren, vare sig genom vilja eller intestat arv, eller någon överlåtelse till LEASEGIVARENS familjemedlemmar genom direkt överlåtelse eller genom överlåtelse till en trust till förmån för familjemedlemmar ska inte betraktas som en försäljning av fastigheten för vilken leasetagaren har någon rätt till första vägran.

Om du någonsin vill sälja ditt mobiltorns leasingavtal för en engångsbetalning, kommer denna bestämmelse absolut att förstöra dina chanser att få det högsta erbjudandet på marknaden.

Varför är en rätt till första vägran så dålig?

många potentiella köpare av cell tower leasing helt enkelt inte kommer att spendera tid att ge dig ett konkurrenskraftigt erbjudande. Med rätten till första vägran bestämmelse de vet att Verizon kan köpa hyresavtalet och stjäla deras affär.

som ett resultat, en rätt till första vägran bestämmelse bort din förmåga att utnyttja en konkurrensutsatt marknad. Denna dåliga bestämmelse garanterar att du inte kommer att få de största och mest konkurrenskraftiga erbjudanden med din cell tower lease buyout.

Om du är villig att leva med bestämmelsen, ofta hyresvärdar förhandla högre Verizon cell tower hyresavtal priser.

Gå aldrig med på ytterligare tillägg språk

i Verizons leasingmall runt avsnitt 6 försöker de smyga in en” gotcha ” – klausul. Språket läser vanligtvis att i slutet av den slutliga förlängningsperioden om hyresavtalet inte har avslutats, än det fortsätter i ytterligare 25 år. Här är det …

ytterligare tillägg. Om detta avtal vid utgången av den fjärde (4: e) förlängningsperioden på fem (5) år inte har sagts upp av någon av parterna genom att till den andra skriftligen meddela en avsikt att säga upp det minst tre (3) månader före utgången av en sådan period, ska detta avtal fortsätta att gälla enligt samma förbund, villkor för ytterligare en period på fem (5) år och för fem (5) år därefter tills det sägs upp av någon av parterna genom att till den andra skriftliga tillkännagivandet meddela sin avsikt att säga upp det minst tre (3) månader före utgången av en sådan period.

denna bestämmelse är löjlig och måste raderas i sin helhet. Det står att 25 år från och med nu om du inte har markerat i kalendern för att säga upp detta avtal, förnyas det automatiskt i ytterligare 25 år. Vilken lömsk ” gotcha!”klausul för att försöka ta bort hyresvärdens förmåga att omförhandla en högre hyra vid leasingutgången.

Gotcha!

Verizon satsar på att du inte kommer att ha leasingdatumet i din kalender 25 år från och med nu. Vilket du inte gör. De satsar också på att om fastigheten byter ägare kommer den nya fastighetsägaren inte att ha leasingdatumet i sin kalender. Vilket de inte kommer att göra.

Låt inte Verizon Wireless dra en snabb på dig! Om detta språk gör det i cell tower lease, du kommer att ha tagit bort din förmåga att förhandla om en högre hyra vid leasingutgången.

Tänk alltid på ombyggnad & tillfällig omlokalisering

de flesta Verizon-leasingavtal är tjugo till trettio år långa. Vad händer om du behöver bygga om fastigheten eller bygga om din byggnad? Se alltid till att du planerar för framtiden.

Vi hade en plats arbetade på där vår klient var tvungen att åter tak deras byggnad. Verizon ville ha $55,000. 00 för att flytta dem tillfälligt så att fastighetsägaren kunde återta taket!

låt inte din cellplatshyresgäst hålla dig gisslan! Se till att du är skyddad med språk som planerar att rymma din framtid.

slutsats

Kom ihåg att Verizon och de yrkesverksamma de anställer inte ser ut ditt bästa intresse.

Airwave Advisors kan hjälpa dig att säkra de högsta hyrorna med de mest gynnsamma leasingvillkoren när du hyr med 800 pund gorilla. Verizon anställer experter för att säkra dem de bästa villkoren, borde du inte?

har du en fråga om leasing av celltorn?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.